Ανάκτηση δεδομένων από TAPES

Χάσατε δεδομένα από tapes; Απωλέσατε τo tape drive; Η νέα υποδομή δεν υποστηρίζει τα παλιά format;
Επικοινωνήστε και μάθετε πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε!

Ανάκτηση από tapes

Η ανάκτηση από tapes δεν μπορεί να θεωρηθεί μια τετριμμένη εργασία. Υπάρχουν βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να ανακτηθεί το σύνολο της πληροφορίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται η αποσυναρμολόγηση μέσα σε καθαρό περιβάλλον (Clean room – Class 5) προκειμένου να καθαριστεί η ταινία.

Στη Datamind έχουμε την τεχνογνωσία καθώς και tape drives πλήθους εταιριών και format προκειμένου να διαβάσουμε και να αποθηκεύσουμε τα πολύτιμα αρχεία σας.

Στην Datamind χρεώνουμε μόνο όταν πραγματοποιηθεί ανάκτηση των δεδομένων σας.

Υποστηριζόμενα format

Linear Tape Open (LTO) Ultrium
Digital Linear Tape (DLT και SDLT)
IBM Cartridges and Reels (3590 etc.)
Quarter-Inch Cartridge (QIC)
AIT and S-AIT
Data8
Digital Data Storage (DDS)
Digital Audio Tape (DAT)

Επικοινωνήστε για άμεση τεχνική υποστήριξη.

Κάθημερινά κάποιος εκπρόσωπος μας είναι έτοιμος να σας εξυπηρεστήσει. Επικοινωνήστε και μάθετε άμεσα πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε.